„BezNAZWY

Witamy na stronie szkolnego zespołu teatralnego

Szkolny zespół teatralny „bezNAZWY” powstał w 1996 roku w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 4 w Kowarach. Zespół powstał pod przewodnictwem Mirosławy Żmudzińskiej-Krywienko i Jarosława Kotlińskeigo. W 1999 roku w zespole nastąpił przełom  dołączył do niego Adam Walesiak (wówczas katecheta).